Η Σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΝΣ