ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

 

Πρόγραμμα μαθημάτων

 Δευτέρα

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-21:30

Κρητικοί χοροί

Κρητικοί χοροί

Κρητικοί χοροί

Ενήλικες – Τμήμα Αρχαρίων Α΄

Ενήλικες – Τμήμα Προχωρημένων Α΄

Ενήλικες – Χορευτική Ομάδα

Τρίτη

19:00-20:00

20:00-21:00

Παραδοσιακοί χοροί

Παραδοσιακοί χοροί

Τμήμα Προχωρημένων Ενηλίκων

(Υπό διαμόρφωση)

Τετάρτη

 

 

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

Κρητικοί χοροί

Κρητικοί χοροί

Κρητικοί χοροί

Παιδιά – Τμήμα Προχωρημένων Α’

Ενήλικες – Τμήμα Αρχαρίων Β΄

Ενήλικες – Τμήμα Προχωρημένων Β΄

Πέμπτη

 

19:00-20:00

20:00-21:00

Παραδοσιακοί χοροί

Παραδοσιακοί χοροί

Τμήμα Προχωρημένων Ενηλίκων

(Υπό διαμόρφωση)

Σάββατο

 

 

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

Κρητικοί χοροί

Κρητικοί χοροί

Κρητικοί χοροί

Παιδιά – Τμήμα Προχωρημένων Β’

Παιδιά – Τμήμα Αρχαρίων Α’

Παιδιά – Τμήμα Αρχαρίων Β’

Χοροδιδάσκαλοι Κρητικών Χορών: Στέφανος Ντούλας & Κυριακή Λαγουδάκη.

Χοροδιδάσκαλος Παραδοσιακών Χορών: Κρυσταλλία Σπυριδάκη.

Μαθήματα – Πληροφορίες: Δαρδανελίων 36 Άνω Νέα Σμύρνη

Τηλ./ fax : 210 9345660