Προέδρος Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες